0

aplikacje

id #2109946 10.06.2021

inspektor farmaceutyczny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny Dział nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi

90-341 Łódź ul. Fabryczna 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych pod względem: prawidłowości obrotu, przechowywania, jakości, prawidłowości zakupu i wydawania, oznakowania i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, warunków lokalowych i obsady fachowej, reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności
 • Nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorów
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty i technika farmaceutycznego
 • Terminowe opracowywanie czytelnej i rzetelnej dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych oraz terminowe załatwianie pism zgodnie z przepisami ustawy kpa


Warunki pracy


 • Wejście do budynku, w którym siedzibę ma  WIF w Łodzi  znajduje się od strony ul. Przędzalnianej. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, zatrzymującą się na półpiętrach, skąd na pełne piętra prowadzą schody. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia biurowe ulokowane są na III, IV i V piętrze. Główne miejsce pracy znajduje się na III piętrze. W budynku i pomieszczeniach biurowych brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • Praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli (miasto Łódź i teren woj. łódzkiego) oraz praca biurowa związana z opracowywaniem dokumentacji i obsługą klientów zewnętrznych (praca przy komputerze, również pow. 4 godzin dziennie wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa urządzeń biurowych - ksero, drukarki, niszczarki; oświetlenie naturalne i sztuczne; wentylacja grawitacyjna)

 • Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami WIF
  w Łodzi oraz pracownikami innych instytucji.

 • Zagrożenie korupcją

 • Stres związany z obsługą klientów i prowadzonymi postępowaniamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Adres strony internetowej Inspektoratu: www.lwif.pl

 • W przypadku złożenia oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych

 • Kandydatka/kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązani będą, zgodnie z art. 114a ustawy Prawo farmaceutyczne, do złożenia oświadczenia i informacji o braku konfliktu interesów. Odmowa złożenia oświadczenia i informacji stanowić będzie podstawę do odmowy nawiązania stosunku pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Umiejętność obsługi komputera (w tym: znajomość edytorów tekstów oraz Internetu), a także obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, rzetelność, samodzielność, etyczność, dobra organizacja pracy
 • Spełnianie warunków, o których mowa w art. 114a ust. 1 ustawy - Prawo Farmaceutyczne
 • Posiadanie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lubin 19.06.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 18.06.2021
Pracownik produkcji - montaż sprzętu AGD 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 19.06.2021
Kierownik ds. technicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 19.06.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more