0

aplikacje

id #2109942 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw administrowania obiektami w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza projekty umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczące zleceń konserwacji/napraw urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, urządzeń dźwigowo-towarowych oraz automatycznych bram wjazdowych,
 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące napraw/konserwacji urządzeń, instalacji i sieci oraz uczestniczy w komisji przetargowej,
 • Określa, na podstawie dokumentów przekazywanych z komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji działających na jej obszarze, zakres prac niezbędnych do usuwania usterek i dysfunkcji urządzeń będących na wyposażeniu obiektów,
 • Monitoruje terminowość wykonania przez podmioty zewnętrzne napraw/konserwacji urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, urządzeń dźwigowo-towarowych oraz automatycznych bram wjazdowych,
 • Weryfikuje kosztorysy i faktury za zlecone roboty naprawy/konserwacje urządzeń dźwigowo-towarowych, automatycznych bram wjazdowych, instalacji i sieci elektrycznych,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym, w oparciu o zawarte umowy zgodność ponoszonych kosztów z tytułu eksploatacji obiektów,
 • Sporządza sprawozdania z realizacji i przebiegu zleconych bieżących robót dotyczących branży elektrycznej,
 • Współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rocznego do zamówień publicznych w zakresie konserwacji urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, urządzeń dźwigowo-towarowych oraz automatycznych bram wjazdowych,


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa , praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo w terenie, kierowanie samochodem bez przewozu osób, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 •  UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ(korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone

 •  Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,0851 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: Prawo energetyczne w zakresie dostarczania paliw i energii ( Rozdz. II) oraz urządzeń, instalacji, sieci i ich eksploatacji (
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 19.06.2021
BRYGADZISTA ZESPOŁU SPRZĄTAJĄCEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 18.06.2021
Polska, Kraków 18.06.2021
Pracownik produkcji kabli 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 18.06.2021
Specjalista ds. imprez grupowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more