0

aplikacje

id #2109941 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydział Administracyjno-Techniczny

80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej – poprzez system EZD i system tradycyjny
 • Obsługuje programy wspomagające pracę sekretariatu m. in. e-Puap, elektroniczny nadawca, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, urządzenia biurowe, itp.
 • Kompletuje, przedkłada do podpisu i dekretacji dokumentację wraz z korespondencją do kierownika jednostki i rozdziela do właściwych komórek organizacyjnych
 • Redaguje pisma zlecone przez kierownictwo jednostki
 • Archiwizuje i przekazuje do archiwum zakładowego akta spraw wytwarzanych w sekretariacie
 • Prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków
 • Przygotowuje i obsługuje narady, spotkania, szkolenia, itp.
 • Sprawozdaje z zakresu wykonywanych zadań
 • Prowadzi skład chronologiczny


Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

 • Praca w siedzibie urzędu 

 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz petentów

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazduInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu i obsłudze sekretariatu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, PowerPoint i Excel)
 • Wiedza w zakresie stosowania w praktyce instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność, asertywność
 • Praca w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INFORMACJI I PROMOCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 18.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 19.06.2021
SPECJALISTA/SPECJALISTA TECHNICZNY - FREZER 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 18.06.2021
Specjalista ds. Magazynu UR w projekcie Atlas 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more