0

aplikacje

id #2109938 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Wieloosobowym Stanowisku Ochrony Danych

53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w celu wsparcia w zakresie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia RODO oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapewnienia realizacji zasad ich przetwarzania w izbie i w podległych urzędach
 • Prowadzi szkolenia w celu podniesienia poziomu wiedzy z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Pełni rolę punktu kontaktowego dla Ministerstwa Finansów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz osób, których dane dotyczą w celu wydania opinii i zapewnienia prawidłowości realizacji zasad ochrony danych osobowych
 • Wykonuje zadania związane z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem zasad i procedur w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.


Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


-        Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych


-        Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


-        Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


-        Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych


-        Zaplecze socjalneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

·         Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę


·         Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.


·         W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.


·         Do składania

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Swarzędz 18.06.2021
Pracownik działu ogród w markecie budowlanym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 19.06.2021
POMOCNIK BARWIARZA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 19.06.2021
Specjalista / Asystent ds. pomiarów hałasu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more