0

aplikacje

id #2109937 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

31-263 Kraków Łokietka 205

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przewodniczy pracom komisji ustalających okoliczności i przyczyny wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby i pracy w Policji. Opracowuje i przekazuje dokumentację postępowań powypadkowych do Rejonowej Komisji Lekarskiej oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Opracowuje oraz sporządza programy szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu ogólnego dla poszczególnych stanowisk służby i pracy oraz przeprowadza szkolenia w tym zakresie
 • Uczestniczy w opracowaniu oraz aktualizacji analizy oceny ryzyka zawodowego/identyfikacji zagrożeń na stanowiskach służby/pracy
 • Kontroluje warunki słuzby/pracy oraz zasady przestrzegania przez policjantów i pracowników przepisów bhp
 • Koordynuje zagadnienia z zakresu medycyny pracy :Wydawanie skierowań policjantom i pracownikom Policji na badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, na szczepienia ochronne oraz prowadzenie stosownej ewidencji
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków służby/pracy, badań środowiska pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, profilaktycznych badań lekarskicha
 • Uczestniczy w opracowaniu instrukcji i procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach służby/pracy oraz informuje kierownictwo o źródłach zagrożeń zawodowych i sposobach ich usunięcia
 • Prowadzi rejestry, kompletuje dokumentację z wypadków w służbie/pracy zgodnie z przepisami celem prawidłowego dokonywania sprawozdawczości i przekazania jednostce nadrzędneja


Warunki pracy


 • Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym sprawowanie nadzoru oraz monitorowanie sposobu realizacji tych zadań w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie.Kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w KPP w Krakowie. Praca samodzielna, biurowa, wyjazdy w celu przeprowadzania postępowań wyjaśniających/ powypadkowych, kontakty zewnetrzne; z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przewodniczenie pracom komisji ustalających przyczyny oraz okoliczności wypadków funkcjonariuszy KPP w Krakowie oraz udział w realizacji postępowań powypadkowych pracowników KPP w Krakowie. Narzędzia i materiały pracy; zestaw komputerowy, niszczrka, telefon, faks.Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo są odpowiednio dostosowane toalety i ciągi komunikacyjne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w wymuszonej pozycji ciała przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie:3738,60 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). 


Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej.


Nie rozatrujemy ofert wysłanych drogą elektroniczną ( przez e-maila).


Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e- mail i nr telefonów).


Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.


Ofert odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.Wymagania
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 09.06.2021
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH (NR 2121) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 10.06.2021
inspektor farmaceutyczny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łęczna 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more