0

aplikacje

id #2109936 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Dziale Opracowań Zbiorczych

60-624 Poznań Ul. Wojska Polskiego 27/29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z opracowaniem danych dla jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
 • Opracowuje informacje wynikowe z badań statystycznych, w celu ich prezentacji w publikacjach tematycznych i opracowaniach zbiorczych
 • Bierze udział w opracowywaniu zbiorczych informacji statystycznych (publikacje, biuletyny, roczniki, inne opracowania) w celu prezentacji wyników ze wszystkich badań statystycznych
 • Prowadzi prace zapewniające spójność metodologiczną publikacji statystycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości i przejrzystości wszystkich opracowań
 • Opracowuje koncepcje publikacji i innych form prezentowania informacji wynikowych w celu realizacji planu wydawniczego
 • Przygotowuje analizy krótkookresowe i informacje bieżące o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w celu prezentacji wyników badań statystycznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

*Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.


*List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


*Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-poznaniu/oferty-pracy/


*Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


*Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-263 lub 61 27-98-267.


*Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 22.06.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mielec 22.06.2021
Pracownik przygotowania produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 22.06.2021
informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 23.06.2021
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more