0

aplikacje

id #2109935 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw sportu młodzieżowego w Wydziale Sportu Młodzieżowego w Departamencie Sportu Wyczynowego

00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z polskimi związkami sportowymi i innymi właściwymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Wydziału dotyczących szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych polskim związkom sportowym i innym podmiotom, poprzez m.in. opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań publicznych, akceptację zmian zakresów rzeczowo-finansowych w kalendarzach sportowych, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych, a także współpracuje m.in. z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, w zakresie wspierania procesu szkolenia zawodników kadr narodowych
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i innych pism w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz innych pism w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań, a także inicjuje, współtworzy i opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu swoich kompetencji
 • Współtworzy programy określające warunki, jakie muszą spełnić polskie związki sportowe i inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym
 • Przygotowuje informacje, analizy i oceny dotyczące realizacji programów przygotowań olimpijskich, w tym m.in. projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także opiniuje dokumenty rządowe przekazywane przez Biuro Ministra
 • Realizuje zadania związane z obsługą wniosków o przeprowadzenie kontroli organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone oraz współuczestniczy w pracach przygotowawczych i kontrolnych
 • Bierze udział w pracach komisji oceniającej wnioski składane przez podmioty ubiegające się o dotacje na realizację zadania publicznego
 • Organizuje i bierze udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, walnych zjazdach polskich związków sportowych oraz imprezach sportowych (delegacje krajowe i zagraniczne) w zakresie właściwości departamentu


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
- pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku,
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami – winda,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radzymin 21.06.2021
Operator produkcji - obsługa mieszalnika 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.06.2021
SPECJALISTA DS. MARKETINGU RETAIL 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słubice 20.06.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more