0

aplikacje

id #2109934 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Kolejnictwa

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współtworzy projekty programów wieloletnich dla projektów kolejowych POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych w zakresie przygotowania projektów do realizacji oraz poprawności i zgodności ze stanem rzeczywistym przyjętych w programie danych dotyczących realizacji projektów
 • Współtworzy Szczegółowy Plan Realizacji do Krajowego Programu Kolejowego w zakresie projektów finansowanych ze środków UE perspektywy 2014-2020 oraz środków krajowych, w szczególności w kontekście zgodności zakresu, kosztu i terminu projektów z Krajowym Programem Kolejowym i stanem faktycznym
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji (projektów infrastrukturalnych finansowanych z POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych)
 • Monitoruje proces opracowywania dokumentacji i uzyskiwania decyzji administracyjnych, proces przygotowywania i udzielania zamówień przez inwestorów oraz proces realizacji kontraktów projektów finansowanych ze środków POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych
 • Opiniuje wnioski o uruchomienie środków w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE perspektywy 2014-2020, w szczególności w zakresie zgodności ze stanem faktycznym harmonogramów, kosztów i zakresu projektów
 • Analizuje oraz dokonuje oceny w zakresie rzeczowym programów i planów inwestycji finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i środków unijnych, a także zmiany tych programów
 • Przygotowuje stanowiska Ministra Infrastruktury, informacje, raporty, prezentacje oraz odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów, organów administracji państwowej, samorządów itd. w zakresie przygotowania i realizacji infrastrukturalnych inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych i krajowych


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• zagrożenie korupcją


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


• UMOWA NA ZASTĘPSTWOInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 22.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nidzica 22.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 22.06.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Stargard 22.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more