0

aplikacje

id #2109933 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Pion Głównego Księgowego

33-300 Nowy Sącz ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję wydatków, analizuje oraz terminowo zabezpiecza środki finansowe na realizację projektu celem prawidłowości wydatkowania oraz przygotowuje na ich podstawie sprawozdania/raporty, analizy finansowo-księgowe i zestawienia wydatków na potrzeby projektu
 • prowadzi gospodarkę mandatową w jednostce mającą na celu m.in. kontrolę prawidłowości rozliczenia się przez osoby upoważnione w Placówkach SG z nałożonych mandatów, przekazuje środki do US, opracowuje miesięczne informacje o stanie gospodarki mandatowej,
 • prowadzi kontrolę formalno-rachunkową wniosków o wypłatę dopłaty do wypoczynku oraz wniosków o zwrot kosztów przejazdu na rzez MSWiA
 • opracowuje projekty planu wydatków budżetowych przeznaczonych na współfinansowanie działalności ze środków zagranicznych w układzie paragrafowym i zadaniowym, opiniuje projekty wniosków aplikacyjnych co do zgodności z przepisami w zakresie finansów publicznych oraz opiniuje wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie/ dofinansowanie realizacji projektu
 • opisuje faktury i inne dowody księgowe, co do zgodności z budżetem projektu oraz wytycznymi w zakresie finansowym danego projektu
 • rozlicza i przygotowuje dokumentację finansową dot. działań i operacji prowadzonych pod patronatem Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX przez funkcjonariuszy Oddziału
 • prowadzi kontrolę formalno-rachunkową rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • na bieżąco opracowuje informacje o wysokości zobowiązań z tyt. dopłat urlopowych i przejazdów raz w roku


Warunki pracy


 • praca administarcyjno - biurowa,

 • przy komputerze powyżej 4 godz.,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, kasa fiskalna

 • niepełne przystosowanie  budynku  dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postepowania kwalifikacyjnego,

 • Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcjiWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy w komórce finansowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikacja, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 10.06.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 09.06.2021
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH (NR 2121) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 09.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more