0

aplikacje

id #2109931 10.06.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw szkolenia przewodników psów służbowych i psów służbowych KAS w Referacie w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie

01-513 Warszawa A.Felińskiego 2B 2b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją szkoleń i egzaminów w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie w celu zapewnienia ciągłości szkoleń i wykorzystania zespołów kynologicznych KAS.
 • Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne dla kandydatów na przewodników, przewodników psów i psów służbowych, celem podnoszenia kompetencji zespołów kynologicznych KAS oraz zapewnienia aktualnych atestów upoważniających do wykorzystywania psów służbowych w trakcie czynności kontrolnych.
 • Przygotowuje dane i opracowuje analizy w zakresie właściwości komórki w celu dostarczenia informacji w w/w obszarze kierownictwu komórki.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą psów służbowych w celu tworzenia kartoteki psa służbowego SIRA oraz zapewnienia aktualnych danych w systemach monitorowania psów służbowych.
 • Inicjuje i sporządza projekty aktów prawnych dotyczące szkolenia i wykorzystania psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej celem realizacji wizji rozwojowej Ośrodka Szkoleniowego w Kamionie.
 • Organizuje szkolenia funkcjonariuszy celno-skarbowych/pracowników jednostek organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej w celu zapewnienia ciągłości szkoleń oraz podnoszenia kompetencji funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej / pracowników jednostek organizacyjnych Służby Celno – Skarbowej.
 • Tworzy programy kursów dla przewodników psów służbowych w celu modyfikacji, rozszerzania oraz tworzenia programów szkoleń, a także podnoszenia kompetencji i zakresu merytorycznego komórki.


Warunki pracy

Praca na terenie Ośrodka Szkoleniowego oraz poza Ośrodkiem. Wysiłek umysłowy i fizyczny. Delegacje krajowe i zagraniczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.


CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)


WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:


http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


 


CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.


Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. 


Planujemy następujące metody/techniki naboru:


1) Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.
2) W zależności od liczby

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

PRACOWNIK OBSŁUGI PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 14.06.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 14.06.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 14.06.2021
OBSŁUGA RECEPCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more