0

aplikacje

id #2109930 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw analiz w Wydziale Organizacji i Analiz

02-106 Warszawa Ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskuje, weryfikuje i analizuje dane oraz przygotowuje na ich podstawie dedykowane cyklicznie raporty i zestawienia oraz raporty "ad-hoc" z zakresu działalności Zakładu oraz komisji lekarskich podległych ministrowi ds. wewnętrznych dla potrzeb Dyrektora Zakładu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu przekazania kompleksowych informacji statystycznych.
 • Przygotowuje projekty opracowań, analizy i szacuje skutki finansowe zmian prawnych z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego dla potrzeb Dyrektora Zakładu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych instytucji i organów w celu udzielenia inforamcji zgodnej z obowiązująymi przepisami.
 • Przygotowuje projekty zbiorczych zestawień, publikacji i raportów z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego, celem ich przekazania instytucjom zewnętrznycm i dostarczenia im aktualnej wiedzy o działalności organu emerytalnego.
 • Monitoruje sprawozdania oraz raporty statystyczne i finansowe w celu zapewnienia ciągłości i porównywalności sprawozdań dotyczących wypłacanych śwaidczeń emerytalno-rentowych.
 • Opracowuje dane statystyczne dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Zakładu.


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie
windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy
znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku   w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność zbierania i uwględniania danych z różnych źródeł ich prezentowania.
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz oraz umiejętność wyciągania wniosków.
 • Znajomość ogólnych zagadnień z zakresu: zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 • Zdolności analityczne.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office, w szczególności programów Word i Excel.
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Poznań 23.06.2021
  Specjalista ds. HR i administracji z j.niemieckim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 22.06.2021
  Specjalista ds. Dokumentacji i Wynagrodzeń 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 22.06.2021
  specjalista do spraw legislacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 23.06.2021
  Specjalista ds. kadr 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more