0

aplikacje

id #2109929 10.06.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

59-900 Zgorzelec ul. Poluszyńskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystapienia chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzeń epizootycznych oraz dokumentacji z tym zwiazanych
 • kontrolowanie zakladów nadzorowanych
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • tworzenie i aktualizacja planów
 • pobieranie próbek do badań


Warunki pracy

- praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - prowadzenie pojazdów służbowych; - kontakt ze zwierzęciem; - praca przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dane kontaktowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 75 77 520 64Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomośc przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjneju i Słuzby Cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • prawo jazdy kat. B - ksero
  • prawo wykonywania zawodu lekarza wet. - ksero
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 18.06.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 19.06.2021
  Kierownik ds. technicznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 19.06.2021
  Specjalista / Asystent ds. pomiarów hałasu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 19.06.2021
  Oficer ds. Bezpieczeństwa IT 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 18.06.2021
  Pracownik działu księgowości (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more