0

aplikacje

id #2109928 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale ds. Nadzoru nad Surowcami Farmaceutycznymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

00-082 Warszawa Ul. Senatorska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w procedurze certyfikacji wytwórców i importerów produktów leczniczych, polegającej m.in. na analizie i weryfikacji informacji w celu wydania certyfikatu GMP dla produktów leczniczych, a także aktualizuje informacje dot. certyfikatów w anglojęzycznej europejskiej bazie danych EudraGMDP.
 • Realizuje procedury WHO w zakresie wydawania w języku angielskim certyfikatów CPP, polegające w szczególności na weryfikacji informacji dotyczacych produktów leczniczych będących przedmiotem handlu międzynarodowego celem wydania zaświadczeń umożliwiających ich eksport przez nadzorowane podmioty.
 • Przygotowywuje projekty pism i postanowień w zakresie cofnięcia certyfikatu GMP dla produktów leczniczych oraz wprowadza informacje w zakresie niespełnienia wymagań GMP do europejskiej bazy danych EudraGMDP.
 • Wprowadza i aktualizuje dane w systemie bazodanowym w zakresie certyfikatów GMP, NCS, raportów z inspekcji, harmonogramów działań naprawczych, zmian w zakresie wytwarzania, dokumentacji z postępowań dot. wad jakościowych i negatywnych trendów oraz informacji z innych urzędów i organów kompetentnych w ramach prac związanych z przeprowadzaniem inspekcji u wytwórców i importerów produktów leczniczych.
 • Przygotowywuje projekty odpowiedzi na zapytania organów kompetentnych lub instytucji innych krajów w zakresie certyfikatów.
 • Opiniuje projekty zmian wytycznych UE i WHO i wnioskuje o zmiany w przepisach prawa dotyczących wydawania certyfikatów.
 • Monitoruje terminowość wnoszenia opłat skarbowych i przygotowywuje comiesięczne raporty.
 • Współuczestniczy we wdrażaniu zaleceń EMA dotyczących systemu bazodanowego EudraGMP oraz pracuje w grupach roboczych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zajmujących się udoskonaleniem i rozbudową systemu bazodanowego SITE.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu).

 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce O GIF/Kariera/ Informacje dla kandydatów.

 • Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane

 • wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane

 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 14.06.2021
Specjalista ds. Planowania łancucha dostaw 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 15.06.2021
Specjalista ds. Rozwoju Produktu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 14.06.2021
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (NR 1804) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more