0

aplikacje

id #2109926 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Budżetu i Administracji

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w przygotowywaniu planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacji w tym ustalania trybu udzielenia zamówienia, monitoruje proces zgłaszania zamówień UOKiK do COAR celem przeprowadzenia centralnych postępowań o udzielenie zamówienia, współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie zakupów.
 • Analizuje i weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z obowiązującą procedurą w szczególności pod katem kompletności wniosku, bada opis przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z planem zamówień publicznych.
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: sporządza dokumentację postępowań (ogłoszenia o zamówieniach, dokumenty zamówienia, zapytania ofertowe), bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowuje protokoły, przygotowuje korespondencję w ramach prowadzonego postępowania (wykorzystując dedykowane zamówieniom publicznym platformy zakupowe), przygotowuje dokumentację do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowuje sprawozdania dotyczące zamówień publicznych.
 • Monitoruje prace poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie czynności wykonywanych w trakcie procedur zakupowych dla danej komórki organizacyjnej w kwestiach weryfikacji projektów umów, kontaktów z jednostką organizacyjną w celu konsultacji w kwestiach wymagających wyjaśnień lub skorygowania.
 • Opiniuje i współtworzy wewnętrzne procedury w zakresie zamówień publicznych, a także opiniuje inne akty prawne przekazane do zaopiniowanie przez Dyrekcje Biura, Zastępcę Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu rejestrów Wydziału Zamówień Publicznych tj. rejestru umów z osobami fizycznymi oraz prawnymi, rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowuje pisma w zakresie zamówień publicznych, w szczególności dotyczące: wyrażenia zgody przez KPRM na samodzielne udzielenie zamówienia wcześniej wyznaczonego jako centralne, wydania przez Urząd Zamówień Publicznych decyzji, interpretacji przepisów do postępowań prowadzonych przez UOKiK oraz pism dotyczących odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 10.06.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 10.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zgorzelec 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 10.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more