0

aplikacje

id #2109925 10.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi, Departament Laboratoriów

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje badania laboratoryjne próbek produktów dostarczanych do badań w Pracowni Badań tj. wykonuje badania składów surowcowych oraz badania mechaniczne i właściwości fizycznych różnego rodzaju wyrobów włókienniczych.
 • Sporządza sprawozdania lub protokoły z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
 • Monitoruje warunki środowiskowe w laboratorium.
 • Nadzoruje i ewidencjonuje wyposażenie techniczne laboratorium.
 • Wykonuje czynności związane z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 • Współpracuje ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.
 • Opracowuje informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Współpracuje z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.


Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych lub szkolenia/szkoleń z systemu zarządzania
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych
 • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bydgoszcz 15.06.2021
  Pracownik produkcji 6-14 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 15.06.2021
  Automatyk / młodszy automatyk 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Legionowo 14.06.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 15.06.2021
  Specjalista ds. Analiz Ryzyka Kredytowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  BRYGADZISTA PRODUKCJI (K/M) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more