0

aplikacje

id #2109924 10.06.2021

psycholog

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog w Wydziale Personalnym

45-057 Opole ul. Ozimska 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi poradnictwo psychologiczne i interwencje w kryzysie dla funkcjonariuszy celno – skarbowych/pracowników w trudnych sytuacjach zawodowych
 • prowadzi całość spraw związanych z pracami zespołów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz spraw rekrutacji wewnętrznej, bierze udział w zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania
 • prowadzi profilaktykę psychologiczną, w tym monitorowanie zagrożeń psychospełecznych w organizacji oraz psychoedukację ukierunkowaną na promocję zdrowia psychicznego (ze szczególnym uwzględnieniem funcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego,


·      zagrożenie korupcją,


·      praca w terenie,


·      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie kierunkowe w zakresie psychologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze psychologa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu psychologii
 • Dyskrecja
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kursy specjalistyczne w zakresie interwencji kryzysowej
 • Zdolności analityczne
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Tarnobrzeg 09.06.2021
INFORMATYK MEDYCZNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 15.06.2021
Asystent w Dziale Finansowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 15.06.2021
Analityk Biznesowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 09.06.2021
FIZJOTERAPEUTA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more