0

aplikacje

id #2109923 10.06.2021

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Archiwalnym, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę wydziału.
 • Nadzoruje prowadzenie państwowego, wyodrębnionego zasobu archiwalnego ministerstwa, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
 • Monitoruje zasoby aktowe w placówkach zagranicznych.
 • Administruje pracami w systemie Archiwum Elektroniczne oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów w zakresie funkcji archiwalnych.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu regulacji formalno-prawnych z zakresu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów.
 • Koordynuje prace związane z wykonywaniem kwerend.
 • Przygotowuje sprawozdania z zakresu prac realizowanych przez wydział. Nadzoruje harmonogram i sposób wydatkowania środków budżetowych w zakresie właściwości wydziału.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


3.      Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym.


Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind, brak podjazdów, schody.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 6250 do ok. 7100  PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2020 poz. 265).


 


Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


 


Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. 2020 poz. 2141)


 


Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania


 
Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
 
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 23.06.2021
DOZÓR OBIEKTU OCHRONA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 22.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 23.06.2021
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Giżycko 23.06.2021
STARSZY INSPEKTOR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more