0

aplikacje

id #2109920 10.06.2021

główny księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • prowadzi gospodarkę finansową inspektoratu,
 • prowadzi księgowość oraz sprawozdawczość finansową,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • sporządza plany finansowe jednostki,
 • sporządza listy płac i przelewów dot. wypłat z list plac, rozlicza zasiłki, prowadzi sprawy z zakresu ZUS oraz rozlicza podatek dochodowy pracowników,
 • prowadzi sprawozdawczość budżetową i finansową oraz analizy dot. realizacji wydatków budżetowych,
 • organizuje i nadzoruje prawidłowy obieg dokumentacji rachunkowej materiałów i środków trwałych,
 • rozlicza zaliczki i delegacje służbowe pracowników.


Warunki pracy

praca biurowa,
stres związany z reprezentowaniem urzędu w sprawach finansowych,


w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).


Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 694 461 996.


Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zna ustawę o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych,
 • zna ustawę o finansach publicznych,
 • zna przepisy ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zna zasady księgowości budżetowej sektora finansów publicznych,
 • zna zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • zna przepisy z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • zna ustawę o służbie cywilnej,
 • zna obsługę systemu bankowości elektronicznej oraz Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa,
 • przygotowuje upomnienia i tytuły wykonawcze w ramach prowadzonych przez inspektorat postępowań.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • umiejętność obsługi programów PŁATNIK, FK (Finanse księgowe) i PK (Płace księgowe),
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność.


Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 15.06.2021
Księgowy/Księgowa 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Końskie 14.06.2021
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 18.06.2021
Starszy księgowy OTC z j. niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 14.06.2021
księgowa/księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Stargard 15.06.2021
KSIĘGOWA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more