0

aplikacje

id #2109919 10.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym

51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza miesięczne i roczne sprawozdania dotyczące eksploatacji samochodów służbowych oraz prowadzi rejestr faktur związanych z eksploatacją samochodów służbowych
 • przygotowuje miesięczne plany wyjazdów w oparciu o zgłoszone potrzeby poszczególnych komórek WIOŚ we Wrocławiu
 • uczestniczy w realizacji procedur zamówień publicznych
 • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem prawa do władania nieruchomościami należącymi do WIOŚ
 • odpowiada za dokumentację techniczną i prawną obiektów zajmowanych przez WIOŚ


Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkichInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie

 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP)

 • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu

 • List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu)

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny

 • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzęduWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość prawa budowlanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Biegła znajomość programów biurowych (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji


Dokumenty i oświadczenia
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lublin 14.06.2021
Specjalista/ka ds. operacyjnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Magazynu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 14.06.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legionowo 14.06.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 14.06.2021
Specjalista ds. Planowania łancucha dostaw 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more