0

aplikacje

id #2109895 10.06.2021

Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim do projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” (ZSK4)”, a w tym Zadania 2: „Partnerstwa regionalne służące rozwojowi kwalifikacji” poszukiwana jest osoba na stanowisko:

Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Nr ref.: ZSK4/Z2/382/SRL/0806/IP

Miejsce pracy: KATOWICE i województwo śląskie

 

Zatrudniona osoba będzie prowadziła działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl

 

Główne obowiązki:

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zadania projektu z ekspertem kluczowym zadania 2,
 • realizacja i wsparcie realizacji zadań merytorycznych zgodnych z koncepcją realizacji celów danego zadania, w szczególności w zakresie rozwoju partnerstw regionalnych i opracowania 45 projektów kwalifikacji rynkowych (w całym Projekcie), zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionów,
 • udział w opracowywaniu produktów, raportów, analiz, wyników badań w obszarze merytorycznym zadania 2, w tym badań i analiz regionalnych,
 • bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, interesariuszami ZSK, wykonawcami usług zleconych w celu upowszechniania ZSK i LLL, diagnozy potrzeb interesariuszy ZSK, prowadzenia działań w zakresie rozwoju ZSK, m.in. poprzez udział w konferencjach, targach, itp., współpracę z mediami oraz wsparcie organizacji wydarzeń istotnych z punktu widzenia dotarcia z informacją o ZSK do kluczowych grup interesariuszy ZSK w regionie śląskim,
 • udzielanie wsparcia informacyjnego i doradztwa w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez konkretnych interesariuszy i odbiorców ZSK w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub/i prowadzenia walidacji, w tym także organizowanie seminariów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w regionie śląskim,
 • udział w przygotowywaniu merytorycznej części dokumentacji niezbędnej do realizacji danego zadania, w tym sprawozdań, raportów, materiałów informacyjnych, seminaryjnych itp.
 • Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 18.06.2021
Polska, Grudziądz 18.06.2021
INSPEKTOR SANITARNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 18.06.2021
Specjalista ds. księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more