0

aplikacje

id #2109880 10.06.2021

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Wymagania:

 • ­ wykształcenie wyższe,
 • ­ minimum 5-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych,
 • ­ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,
 • ­ znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zagadnień związanych z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną spółdzielni,
 • ­ znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy
 • ­ znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowej,
 • ­ wiedza z zakresu zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej oraz sprawozdawczości spółdzielni,
 • ­ znajomość zasad sporządzania planów gospodarczo-finansowych i bilansu w spółdzielni.

 

Informacje o wymogach merytorycznych i formalnych, jakim powinna odpowiadać oferta określa „Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z siedzibą w Warszawie” umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.wardom.pl/praca) oraz dostępny w siedzibie Spółdzielni.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej i doręczone wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu” do siedziby Spółdzielni pod adresem: Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM ul. Kochanowskiego 49, 01-864 Warszawa – osobiście albo przesyłką pocztową /pocztą kurierską w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu do Spółdzielni) do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 14:00

Złożenie oferty po upływie wymaganego terminu i/lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem aplikacji na pierwszym etapie konkursu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Katowice 10.06.2021
Koordynator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łęczna 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 10.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 09.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krapkowice 10.06.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more