0

aplikacje

id #2109849 09.06.2021

PRACOWNIK SOCJALNY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1461


Obowiązki:

1. Przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS.
2. Sporządzanie i wdrażanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników CIS, przy stałej współpracy z psychologiem, doradcą zawodowym, instruktorem zawodu.
3. Nadzór nad realizacją zadań zawartych w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego uczestników CIS, przez cały okres jego trwania.
4. Ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników CIS.
5. Opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum przedkładanych Dyrektorowi Centrum.
6. Weryfikacja list wypłat świadczeń integracyjnych pod względem merytorycznym.
7. Stała współpraca z innymi pracownikami CIS w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestników.
8. Stała współpraca z doradcą zawodowym i instruktorami, terapeutą uzależnień, socjoterapeutą.
9. Prowadzenie zajęć z zakresu reintegracji społecznej.
10. Prowadzenie zajęć warsztatowych, rozmów indywidualnych z uczestnikami.
11. Stała współpraca z pracownikami MOPR oraz pracownikami innych instytucji.
12. Przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.
13. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.
14. Terminowe i skuteczne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.
15. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
16. Dbanie o mienie oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
17. Znajomość, przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń .
18. Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie zadań.
19. Informowanie bezpośredniego przełożonego o postępie w wynikach prac.
20. Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie powierzonych zadań, zgodne z obowiązującymi ustawami, zarządzeniami oraz aktami wykonawczymi.
21. Należyte przechowywanie akt sprawy, zbiorów zarządzeń, spisów i rejestrów spraw w zakresie powierzonych zadań.
22. Realizacja dodatkowych obowiązków wynikających z realizacji zadania publicznego pod nazwą CIS- razem możemy więcej współfinansowanego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

 • wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku pracownik socjalny

Zawód:

 • Pracownik socjalny (wymagany staż - lata: 1, miesiące: 3)

Wymagania pożądane:

Umiejętności i uprawnienia:

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość Ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych
 • znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań, komunikatywność

Pozostałe wymagania:

 • DODATKOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE1) obywatelstwo polskie,2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) posiadanie nieposzlakowanej opiniiKontakt osobisty: Centrum Integracji Społecznej, 22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10


Miejsce pracy: Połaniecka 10, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

PRACOWNIK DOZORU 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA STACJI PALIW 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mielec 14.06.2021
PORTIER / DOZORCA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more