0

aplikacje

id #2109331 08.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw uprzednich porozumień cenowych w Wydziale Cen Transferowych i Porozumień Cenowych I, Departament Kluczowych Podmiotów

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje przy prowadzeniu postępowań jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych, w sprawach o wydanie uprzednich porozumień cenowych, określonych w przepisach Działu III ustawy - o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, w tym odpowiada za cały proces służący sporządzaniu decyzji, w szczególności dotyczących restrukturyzacji.
 • Prowadzi negocjacje w sprawach dwu i wielostronnych uprzednich porozumień cenowych (Mutual Agreement Procedure - Advance Pricing Agreements) z właściwymi władzami innych państw, w szczególności w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się uregulowanej w odpowiedniej umowie międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania.
 • Realizuje politykę podatkową w zakresie cen transferowych w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, w tym: współpracuje z urzędami celno-skarbowymi, urzędami skarbowymi oraz izbami administracji skarbowej oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi, sędziami, w tym bierze udział w konferencjach i spotkaniach.
 • Współpracuje z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych II, Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III lub Wydziałem Cen Transferowych oraz Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów Podmiotów Powiązanych w zakresie spraw podmiotów powiązanych objętych równocześnie postępowaniem APA i MAP lub więcej niż jednym postępowaniem APA.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez reprezentowanie stanowiska Polski na forum międzynarodowym, uczestniczy w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, bierze udział w konferencjach.
 • Dokonuje oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także współpracuje z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie cen transferowych.
 • Koordynuje współpracę z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych II i Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III przy zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego, projekty odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do NSA i inne pisma procesowe, a także projekty skarg kasacyjnych kierowanych do NSA.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Zagrożenie korupcjąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 14.06.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
BRYGADZISTA PRODUKCJI (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 14.06.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 15.06.2021
Specjalista ds. Inwestycji CVC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more