0

aplikacje

id #2109330 08.06.2021

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej w Pracowni higieny środków spożywczych i środków żywienia zwierząt

38-400 Krosno ks. Piotra Ściegiennego 6A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie posiewów, odczytów i dokumentacji badań,
 • opracowywanie wyników i generowanie sprawozdań z badań,
 • kontrolowanie na bieżąco wyposażenia badawczo-pomiarowego,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu walidacji, sprawdzanie i sterowanie jakością metod badawczych,
 • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania,
 • opracowywanie raportów z badań,
 • opracowywanie dokumentów systemu zarządzania, szkoleń personelu,
 • planowanie i przygotowywanie zapotrzebownia na sprzęt, odczynniki


Warunki pracy

- praca z czystymi kulturami bakterii,


- praca z odczynnikami chemicznymi,


- praca z materiałem klinicznym,


- stresujace kontakty z klientem,


- nietypowe godziny pracy


 


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.


Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

- Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,


- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem " Ogłoszenie o naborze Nr 79440 - Imię i nazwisko..." w terminie do 14.06.2021r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,


- Tylko kandydatki/kandydaci, których ofery spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifkowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,


- Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,


-Oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,


- Oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,


- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,


- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,


- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43-259-23 wew.34


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym lub średnio
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 18.06.2021
PIELĘGNIARKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Ełk 20.06.2021
SPRZĄTACZ - DEZYNFEKTOR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Puławy 17.06.2021
LOGOPEDA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 21.06.2021
Asystent ds. Księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.06.2021
Asystent Techniczny Weterynaria 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more