0

aplikacje

id #2109327 08.06.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw nadzoru budowlanego PINB Gdańsk

80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących samowolnie wykonanych obiektów i robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją obiektów i robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stanów technicznych obiektów
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości i przebiegu procesu budowlanego.
 • rozpatrywanie wniosków - zawiadomień o pozwolenie na budowę i zakończeniu budowy


Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa, związana z obsługą interesantów.
- Wyjazdy służbowe na kontrole budów i obiektów budowlanych.


- narzędzia i materiały: komputer


- możliwość poruszania się po budynku - obecność wind.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie budowlane i pozwolenia budowlane w ograniczonym zakresie.


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
  ul. Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk
  V piętro pok. 502
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 20.06.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 21.06.2021
  Specjalista ds. finansów z j. niemieckim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Tychy 20.06.2021
  Specjalista ds. Księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Racibórz 20.06.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Mielec 20.06.2021
  INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more