0

aplikacje

id #2109325 08.06.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kancelaryjno-administracyjnych w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu

60-767 Poznań ul. SZYLINGA 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przedkładanie do dekretacji oraz rozdział na poszczególnych funkcjonariuszy,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej oraz sporządzanie kwartalnych wykazów absencji chorobowej,
 • kompletowanie spraw ostatecznie zakończonych i przekazywanie ich do składnicy akt,
 • prowadzenie rejestrów pieczęci i stempli oraz ewidencji pomocniczej sekretariatu,
 • prowadzenie terminarza spotkań Naczelnika Wydziału,


Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, naI lub  III piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie wg. mnożnika 1,3780 = 2800,04 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat max. 20 %.


W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru tylko wyłącznie drogą mailową. Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.


Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjno-biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji,
 • umiejętność obsługi sekretariatu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "tajne" lub
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 18.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 18.06.2021
  SPECJALISTA DZIAŁU ROZLICZEŃ Z JĘZYKIEM DUŃSKIM 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 19.06.2021
  Specjalista ds. Controllingu Operacyjnego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 19.06.2021
  Kierownik ds. technicznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more