0

aplikacje

id #2109323 08.06.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Lwówku Śląskim

50-044 Wrocław Ul. Piłsudskiego 15-17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
 • Prowadzi kontrole urzędowe w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Prowadzi kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych;
 • Prowadzi fitosanitarną ocenę makroskopową próbki;
 • Prowadzi urzędowe kontrole w celu ustanowienia obszarów i miejsc produkcji wolnych od określonego agrofaga;
 • Wydaje fitosanitarne świadectwa eksportowe i reeksportowe, świadectwa przedeksportowe, paszporty roślin i zaświadczenia fitosanitarne;
 • Wystawia obciążenia finansowe z zakresu przeprowadzonych kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych;


Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa

 • Częste kontakty zewnętrzne

 • Kontakt z czynnikami alergizującymi

 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin

 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób

 • Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin

 • Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność
 • Niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostepny na stronie Urzędu w zakładce Formularze: http://piorin.gov.pl/ds-formularze/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Lekka praca na produkcji od zaraz! 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 15.06.2021
  Specjalista ds. Analiz Ryzyka Kredytowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rypin 15.06.2021
  Planista produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more