0

aplikacje

id #2109322 08.06.2021

starszy asystent laboratorium

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy asystent laboratorium do spraw przeprowadzania oznaczeń fizyko-chemicznych produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych w Laboratorium Kontroli Jakości Leków

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza analizy fizyklochemiczne prób produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz wody oczyszczonej.
 • Sporządza roztwory wzorcowe, buforowe i mianowane oraz odczynniki robocze.
 • Uczestniczy w prowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Realizuje kontrolę metrologiczną wyposażenia pomoarowo-badawczego według obowiazujacego programu.
 • Prowadzi obowiązujacą dokumentacje w pracowni.


Warunki pracy

Praca w Laboratorium Kontroli Jakosci Leków, na I piętrze budynku.


Urząd dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony
w windę.


Obsługa urządzeń laboratoryjnych.


Znikomy kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, substancjami rakotwórczymi.


Praca w rękawiczkach chemoodpornych i goglach (narażenie na alergię).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Pracownikowi oferujemy: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 900 zł brutto, dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste wynagrodzenie", możliwość korzystania
z funduszu socjalnego.


Dodatkowe infomacje można uzyskać pod numerem telefonu
17 86 20 545.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w laboratorium farmaceutycznym lub chemicznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej.
 • Znajomość różnych technik analitycznych i podstawowego wyposażenia w pracowni chemicznej.
 • Obsługa komputera: MS Office: Microsoft Word i Excel.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w TLC, HPLC oraz spektrometrii UV-VIS, IR.
 • Umiejętności analityczne.
 • Znajomość przepisów dot. postępowania z niebezpiecznymi substancjami i odpadami chemicznymi.
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i zasad GLP, GMP oraz zagadnień statystyki.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Znajomość pracy w laboratorium mikrobiologicznym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Tarnobrzeg 09.06.2021
  INFORMATYK MEDYCZNY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łańcut 08.06.2021
  ASYSTENT LEKARZA WETERYNARII 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 11.06.2021
  Senior Application Business Analyst/Engineer 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Jarosław 09.06.2021
  FIZJOTERAPEUTA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 08.06.2021
  TECHNIK WETERYNARII 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more