0

aplikacje

id #2109320 08.06.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ewidencji wydatków budżetowych Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia w Wydziale Finansów i Budżetu

80-810 Gdańsk Ul. Okopowa 21/27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretuje i księguje wyciągi bankowe oraz uzgadnia salda na wyciągach bankowych z rachunkiem bieżącym jednostki
 • sporządza przelewy bankowe
 • weryfikuje dokonane zapisy księgowe i uzgadnia salda kont księgowych prowadzonej ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe związane z obsługą finansowo-księgową zadań realizowanych w ramach środków na rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie, a także w ramach środków Funduszu Pracy
 • sporządza miesięczne sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, kwartalną informację z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy, współuczestniczy w sporządzaniu miesięcznego i rocznego sprawozdania budżetowego Rb-23
 • dokonuje bieżącej analizy stanu środków na rachunkach dysponenta III stopnia oraz prowadzi bieżącą analizę zobowiązań urzędu pod względem terminów płatności
 • sporządza w systemie TREZOR zapotrzebowania na środki budżetowe oraz prowadzi bieżącą analizę stanu ich rozdysponowania
 • ewidencjonuje równowartość wydatków dokonywanych przez urząd ze środków budżetowych na sfinansowanie własnych środków trwałych w budowie, a także równowartość zakupu gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno-biurowa  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Poznań 14.06.2021
  Kierownik Budowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 15.06.2021
  Asystent Działu Rekrutacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 14.06.2021
  Specjalista/ka ds. operacyjnych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Legionowo 14.06.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Legnica 14.06.2021
  Operator/ka produkcji - branża automotive 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more