0

aplikacje

id #2109319 08.06.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych Oddział Gliwice

40-172 Katowice ul. Grabowa 1A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przy współudziale drugiego pracownika przeprowadza kontrole poszukiwawcze agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN), agrofagów dla których określono środki unijne w odrębnych aktach prawnych w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonania przez nich obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Przy współudziale drugiego pracownika pobiera próby roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych, RAN i innych agrofagów.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny, produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin.
 • Przy współudziale drugiego pracownika przeprowadza śledztwa i postępowania wyjaśniające w celu wykrycia organizmów kwarantannowych.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty, którym wydano decyzje w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji.
 • Przy współudziale drugiego pracownika wykonuje badania laboratoryjne dla potrzeb Oddziału w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych.
 • Przy współudziale drugiego pracownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań, a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na wysokim parterze budynku ze schodami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Brak odpowiedzi do 30.06.2021r. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 20.06.2021
Specjalista w Wydziale Technicznym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.06.2021
Stażysta/ka w dziale administracji kadrowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Augustów 20.06.2021
OPERATOR PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 20.06.2021
Specjalista ds. Administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more