0

aplikacje

id #2109318 08.06.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

99-400 Łowicz Starościńska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje i koordynuje realizację programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu łowickiego.
 • Sprawuje nadzór nad pobieraniem, rejestracją i przesyłaniem próbek do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.
 • Ustala miesięczny harmonogram pobierania próbek do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.
 • Sprawuje nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi trzodę chlewną w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań przez lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego lekarza Weterynarii w Łowiczu
 • Sprawuje nadzór nad stosowaniem zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych, niosek, brojlerów oraz w stadach indyków rzeźnych, prowadzenie i aktualizacja rejestru gospodarstw i stad, harmonogramów pobierania próbek do badań z inicjatywy hodowców i próbek urzędowych w ramach programów oraz raportowanie i prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z realizacji krajowych programów
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących drób.
 • Przygotowuje dokumentację związaną ze sprawowaniem czynności kontrolnych, w tym projektów aktów administracyjnych.
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań.


Warunki pracy

1. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.


2. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych.


3. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami.


4. Kierowanie samochodem służbowym.


5. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.


6. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętnośc pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, inicjatywa
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.06.2021
Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 20.06.2021
Specjalista ds. Księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.06.2021
Pracownik produkcji w branży motoryzacyjnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more