0

aplikacje

id #2109317 08.06.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

99-400 Łowicz Starościńska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • sporządzanie dokumentacji związanej ze sprawowaniem czynności kontrolnych, w tym projektów aktów administracyjnych;
 • pobieranie próbek w ramach nadzoru i realizacji zadań wynikających z krajowego programu badań kontrolnych;
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów przedsiębiorstw branży spożywczej oraz obsługa systemów informatycznych;


Warunki pracy

1.Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.


2. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych.


3. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami.


4. Kierowanie samochodem służbowym.


5. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez widny, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa zywności oraz aktów prawnych dotyczących słuzby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, rzetelność, inicjatywa
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach i uzyskanych specjalizacjach

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 18.06.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łomża 19.06.2021
  PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 18.06.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 18.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wejherowo 18.06.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more