0

aplikacje

id #2109315 08.06.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zapewnienia ciągłości dostaw części zamiennych do pojazdów Policji eksploatowanych w garnizonie pomorskim oraz ds. realizacji budżetu w Wydziale Transportu

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie postępowań o zamówienie publiczne na zakup części zamiennych, akcesoriów do pojazdów jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego oraz Komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie Policji woj. pomorskiego. Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
 • Realizacja rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach budżetowych, którymi dysponuje Wydział w zakresie zabezpieczenia potrzeb komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie.
 • Planowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją przeglądów, napraw gwarancyjnych sprzętu transportowego w firmach zewnętrznych.
 • Planowanie i ewidencjonowanie wydatków według poszczególnych pozycji budżetowych. Kontrola danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym. Sprawdzanie kompletności załączonej dokumentacji, prawidłowości klasyfikacji budżetowej w celu uregulowania zobowiązać finansowych.
 • Sporządzaine projektów decyzji zarządzeń z zakresu gospodarki transportowej.
 • Nadzór nad magazynem części zamiennych Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.


Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie: ok. 3 250 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone
zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem
wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie
zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy
przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi
odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda
Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i
własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Giżycko 23.06.2021
STARSZY INSPEKTOR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.06.2021
Inspektor w Dziale Inwestycji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more