0

aplikacje

id #2109313 08.06.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Produktów Przemysłowych w Departamencie Przedsiębiorstw

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje oraz ocenia jakość danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych i rocznych, przygotowuje wytyczne do imputacji danych dla wybranych wyrobów przemysłowych w oparciu o różne źródła, na bieżąco śledzi zmiany strukturalne zachodzące w przemyśle i ocenia ich wpływ na dane produktowe, w celu uzyskania wysokiej jakości danych o produkcji wyrobów przemysłowych w oparciu o obowiązujące standardy,
 • Bierze udział w opracowywaniu nomenklatur PRODPOL przeznaczonych do badania produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w ramach krajowej sprawozdawczości miesięcznej i rocznej, uczestniczy w pracach nad dostosowywaniem badań produktowych do wymogów międzynarodowych, w tym przygotowuje propozycje zmian do Listy PRODCOM, a także opracowuje klucze powiązań klasyfikacji dla potrzeb analitycznych i publikacyjnych, w celu zapewnienia zgodności nomenklatury stosowanej w badaniach produktowych z przyjętymi standardami klasyfikacyjnymi oraz zabezpieczenia wieloletnich szeregów czasowych o produkcji wyrobów przemysłowych dla użytkowników,
 • Bierze udział w opracowywaniu danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych do publikacji z zakresu badań produktowych (miesięcznych, rocznych, roczników statystycznych, publikacji analitycznych) i dla potrzeb organizacji międzynarodowych (EUROSTAT, ONZ, FAO), analizuje i weryfikuje dane przeliczone zgodnie z PRODCOM w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, w celu przygotowania danych do udostępnienia zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych,
 • Uczestniczy w pracach związanych z aktualizacją baz informacyjnych w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, w celu utworzenia wieloletniej bazy danych o wielkości produkcji wybranych wyrobów przemysłowych,
 • Przygotowuje propozycje prawidłowego zaklasyfikowania wybranych wyrobów do odpowiednich grupowań PRODPOL na potrzeby miesięcznego i rocznego badania produktowego, w celu uzyskania dobrej jakości danych.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 19.06.2021
POMOCNIK BARWIARZA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lubin 19.06.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 19.06.2021
Specjalista / Asystent ds. pomiarów hałasu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more