0

aplikacje

id #2109312 08.06.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Pomorskiego Kuratora Oświaty i Pomorskiego Wicekuratora Oświaty: obsługa kancelaryjno-techniczna
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń, decyzji i postanowień Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 • Organizowanie narad i spotkań w sprawach należących do Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pomorskiego Wicekuratora Oświaty,
 • Redagowanie projektów pism Pomorskiego Kuratora Oświaty i Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 Techniki i metody naboru: 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 2. test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 12 kandydatów ), 3. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu. Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22 Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu MS Ofifice
 • przeszkolenie z bracy biurowej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Grudziądz 18.06.2021
  INSPEKTOR SANITARNY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 18.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Legnica 18.06.2021
  Operator produkcji/ jakości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 18.06.2021
  Polska, Toruń 19.06.2021
  SPECJALISTA/SPECJALISTA TECHNICZNY - FREZER 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more