0

aplikacje

id #2109311 08.06.2021

informatyk

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji

15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • na bieżąco obsługuje serwis sprzętu komputerowego znajdującego się w Kuratorium Oświaty,
 • dba o stan techniczny systemu informatycznego i komputerowego,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie doradztwa w sprawach informatycznych w celu udzielania pomocy pracownikom urzędu i usprawnieniu ich pracy,
 • współpracuje z administratorem BIP oraz publikuje otrzymane od pracowników informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty,
 • wykonuje zadania administratora haseł w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • obsługuje sieć lokalną Kuratorium Oświaty,
 • dokumentuje przebieg załatwianych spraw w systemie EZD i tradycyjnym oraz archiwizuje wytworzoną dokumentację,
 • przekazuje urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych: do naprawy-podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymania tych danych; do likwidacji, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora ochrony danych.


Warunki pracy


 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z nagłymi zdarzeniami dotyczącymi obsługi informatycznej urzędu wymagającymi natychmiastowej reakcji,

 • praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),

 • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy- komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość  czynności jest wykonywana w  pozycji siedzącej  przy  komputerze,
   Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • ogłoszenie zostało opublikowane na BIP KPRM i stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,  nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
do 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku informatyka,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość programów komputerowych,
 • umiejętność współpracy ,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentów potwierdzających specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 22.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Białystok 22.06.2021
  PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 22.06.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more