0

aplikacje

id #2109310 08.06.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespołu Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki KPP w Rawiczu

63-900 Rawicz Henryka Sienkiewicza 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór pracy w zespole w zakresie informatyki
 • administruje siecią informatyczną w KPP w zakresie nadanych uprawień
 • wprowadza, modyfikuje dane rejestracyjne do zbiorów informatycznych Policji
 • dokonuje sprawdzeń w bazach Policji
 • nadaje uprawień do baz danych
 • prowadzi i aktualizuje na bieżąco politykę bezpieczeństwa systemów Policji i zapoznawanie z nią funkcjonariuszy(upoważnienia)
 • prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z dokumentów bezpieczeństwa systemu w Policji
 • sprawdza prawidłowość wprowadzanych danych do bazy policyjnej
 • obsługuje elektroniczną pocztę Komendanta


Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 w siedzibie urzęduInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w zakresie systemów informatycznych Policji, znajomość obsługi programów komputerowych, umiejętność interpretacji przepisów, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy własnej, obsługa urządzeń techniczno-biurowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • - posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o służbie cywilnej,
 • - posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • - znajomość przepisów i wiedza specjalistyczna niezbędna do właściwego wykonywania obowiązków w służbach mundurowych,
 • - komunikatywność,
 • - rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • - systematyczność,
 • - odpowiedzialność.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-19
  Decyduje data:stempla
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kielce 22.06.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 23.06.2021
  Kierownik robót (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor rybołówstwa morskiego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 22.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more