0

aplikacje

id #2109079 08.06.2021

MECHANIK SAMOCHODOWY SEKCJI WSPARCIA TECHNICZNEGO WYDZIAŁU TRANSPORTU (NR 1642)

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1642


Obowiązki:

Podstawowe zadania na stanowisku :
- Wykonywanie obsług i napraw klimatyzacji w pojazdach samochodowych
- Obsługa myjni automatycznej i ręcznej oraz urządzeń do utrzymania pojazdu w czystości
- Wymiana akumulatorów, ogumienia i innych akcesoriów samochodowych
- Wykonywanie prac demontażowo montażowych
- Wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdu
- Rozliczanie się z magazynem części i akcesoriów samochodowych z pobranych części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy lub obsługi
- Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwej naprawy sprzętu transportowego
- Udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego
- Przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i premiowaniaWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat.B

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne na stanowisku:- Prawo jazdy kat. B- Staż pracy na stanowisku mechanika samochodowego co najmniej 2 lataWymagania pożądane na stanowisku pracy:- Doświadczenie w obsłudze i naprawie klimatyzacji samochodowych- Chęć uczenia się- Odpowiedzialność, dyspozycyjnośćZdolność do logicznego rozumowania


Miejsce pracy: Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kursy, szkolenia)- Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY- stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji(m. in. wizerunku,

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Zabrze 18.06.2021
Technik mechanik utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
MECHANIK MASZYN CNC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Końskie 19.06.2021
MECHANIK SAMOCHODOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 09.06.2021
DEKARZ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mielec 14.06.2021
ŚLUSARZ PRODUKCYJNY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more