0

aplikacje

id #1988692 09.05.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. monitoringu i ewaluacji w Wydziale Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje i prowadzi prace dotyczące zapewnienia elektronicznego systemu niezbędnego do monitorowania i ewaluacji, w tym na potrzeby monitorowania postępów w osiąganiu określonych celów, a także do zarządzania tymi informacjami w zakresie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, będących w kompetencji Departamentu
 • uczestniczy w pracach związanych z analizą i monitorowaniem procesów biznesowych realizowanych przez systemy informatyczne
 • uczestniczy z pracach związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem projektów zmian PS WPR na lata 2023-2027
 • opracowuje analizy dotyczące programowania strategicznego PS WPR na lata 2023-2027, w celu udostępnienia informacji w ramach bieżących potrzeb i zobowiązań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prawidłowego wykorzystania w procesie ewaluacji Instytucji
 • prowadzi prace związane z przygotowywaniem i nadzorem nad wykonywaniem ocen PS WPR na lata 2023-2027 w tym oceny ex-ante, zlecanych podmiotom zewnętrznym
 • przygotowuje interpretacje przepisów oraz projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, listy, zapytania poselskie w zakresie PS WPR na lata 2023-2027


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz 


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Decyduje data wpływu do MRiRW

 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowaneWymagania związane ze stanowiskiem pracy
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 10.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 09.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 10.06.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more