0

aplikacje

id #1988500 08.05.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Opolu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Kadr i Szkolenia Ogniwo Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego KMP w Opolu

45-078 Opole ul. Powolnego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej
 • realizacja i opiniowanie wniosków personalnych
 • obsługa syatemu wewnętrznego SWOP
 • sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych i zestawień
 • pełnienie funkcji zastepcy redaktora BIP KMP w Opolu
 • realizacja zadań z zakresu medycyny pracy


Warunki pracy


 • budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym, pomieszczeniu biurowym, w warunkach normalnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
minimum 1 rok pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w pracy w komórce kadrowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obowiązujących przepisów, komunikatywność, dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Opolu
  ul. Leona Powolnego 1
  45-078 Opole
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 10.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Zgorzelec 10.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 10.06.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 10.06.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nowy Sącz 10.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more