0

aplikacje

id #1976123 04.05.2021

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, szkoła podstawowa - język angielski

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Grabowska
Nr domu: 1
Kod pocztowy: 01-236
Telefon: 228368516
Email: cv@sp132.waw.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: język angielski
Liczba godzin w tygodniu: 18
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-04-28
Termin składania dokumentów: 2021-05-06
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132 zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze pełnego etatu. Poszukujemy nauczyciela pełnego pasji, zaangażowanego w pracy z młodzieżą, otwartego na nowe wyzwania i możliwości. Oferujemy stabilną pracę w życzliwej atmosferze z możliwością rozwoju zawodowego.

Wymagane kwalifikacje –. Przygotowanie pedagogiczne i przedmiotowe zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: dyrekcja@sp132.waw.pl  z dopiskiem w temacie wiadomości CV nazwa przedmiotu.

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następujące formuły:

-Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:  Na podstawie art.7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Nauczyciela. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt.11 RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa;

2) Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl.

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia)

 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 m-ce w celu przyszłych rekrutacji;

 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more