0

aplikacje

id #1975932 03.05.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w administrowaniu centralnymi systemami informatycznymi w szczególności Systemem Finansowo – Księgowym (FK), Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), Systemem Narzędzi Psychologicznych SYNAPS
 • Bierze udział w analizowaniu i rozwiązuje złożone, ważniejsze i nietypowe problemy użytkowników systemów informatycznych Policji, w szczególności w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT - pracownikami działów IT wybranych instytucji Państwowych w ramach realizacji zawartych porozumień
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów
 • Definiuje wymagania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości Wydziału
 • Bierze udział w analizach, opracowywaniu założeń oraz pracach wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrożenia nowych oraz modernizacji istniejących systemów informatycznych
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne systemów informatycznych w szczególności w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Uczestniczy w pracach zespołów, komisji przetargowych realizowanych przez Biuro Łączności i Informatyki KGP przedsięwzięć teleinformatycznych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopie certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Prześlij komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „starszy specjalista/BŁiI-(Li/SA/SS/4)/BKGP 9/21”


̶   w formie papierowej za pośrednictwem poczty albo


̶   złóż osobiście w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie (pn.-pt. w godzinach 8.15 -16.15) albo


̶   poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdynia 13.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wałbrzych 13.05.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 14.05.2021
Pracownik produkcji // 4.600 zł 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more