0

aplikacje

id #1975931 03.05.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje ciągły monitoring sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG w celu utrzymywania w pełnej sprawności technicznej sieci i systemów telekomunikacyjnych. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Lokalizuje i niezwłocznie usuwa występujące awarie i niesprawności systemów telekomunikacyjnych, samodzielnie bądź we współpracy ze specjalistami właściwych sekcji wydziału, służbami technicznymi CWT KGSG, jednostek organizacyjnych resortu MSWiA, operatorów publicznych, dostawców usług sieciowych oraz innych w zależności od lokalizacji i stopnia złożoności awarii. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Wykonuje prace związane z administracją sieci takie jak: instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN i LAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych w celu sprawnego utrzymania systemu telekomunikacyjnego.
 • Zna organizację systemów telekomunikacyjnych oraz zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń telefonicznych i teleinformatycznych zainstalowanych w sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację techniczno-eksploatacyjną, dotyczącą występujących zmian w infrastrukturze sieci telekomunikacyjnej oraz dokumentuje zadania i czynności, realizowane w trakcie pełnienia dyżuru.
 • Dokonuje zmiany konfiguracyjne w bazach danych systemu telefonicznego Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz aplikacjach wspomagających pracę: operatora sieci i użytkowników stanowisk abonenckich na polecenie przełożonych.
 • Bierze udział w pracach komisji określającej stan techniczny urządzeń łączności w celu odpowiedniego określenia stanu technicznego urządzenia i jego przydatności w dalszej działalności służbowej.
 • Informuje przełożonych o występujących awariach, podjętych i wykonanych czynnościach serwisowych mających na celu usunięcie niesprawności.


Warunki pracy


 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: ciągłe monitorowanie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i systemów telekomunikacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Lokalizowanie i niezwłoczne usuwanie występujących awarii i niesprawności systemów. Wykonywanie prac związanych z administracją sieci takich jak; instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN  i LAN/WLAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych .

 • CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca biurowa w systemie równoważnym (od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do 8.00), obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, praca wymagająca dyspozycyjności.

 • MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, narzędzia ręczne i elektromechaniczne, urządzenia pomiarowe. Budynek nieprzystosowany do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Realizacja zadań na zajmowanym stanowisku pracy określona jest w odpowiednich przepisach, instrukcjach i obowiązkach
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 14.05.2021
Specjalista ds. Analiz i Kontrolingu Windykacji KB 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Planista produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Działu BHP (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 14.05.2021
Pracownik produkcji // 4.600 zł 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more