0

aplikacje

id #1975928 03.05.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracyjnych w Biurze Organizacyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gospodarowaniem majątkiem urzędu, w tym planowanie i realizacja zakupów oraz współpraca z usługodawcami i dostawcami.
 • Realizacja zadań administracyjnych, w tym obsługa sekretarska kierownictwa urzędu.
 • Współpraca z pracownikami Wydziału w zakresie obsługi kancelaryjnej urzędu, w tym rejestrowania poczty wpływającej do GIW.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony BIP Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/informacja-o-wymaganych-dokumentach-i-oswiadczeniach.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
Praca w administracji na stanowiskach związanych z zarządzaniem majątkiem lub zakupami i dostawami.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza: podstawowa wiedza dot. szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, praca pod presją czasu, komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łowicz 08.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Koordynator Serwisu Urządzeń Chłodniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.05.2021
Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Przemyśl 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more