0

aplikacje

id #1975926 03.05.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Zespole-Redakcji „Gazety Policyjnej” Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pisze artykuły własne oraz zlecone przez kierownictwo redakcji czasopisma „Gazeta Policyjna”, publikowane w miesięczniku Komendanta Głównego Policji i innych publikacjach (np. numerach specjalnych, albumach okolicznościowych) oraz na stronie internetowej czasopisma i portalu policja.pl
 • Bierze udział w opracowaniu projektu układu graficznego własnych materiałów prasowych
 • Uczestniczy w uroczystościach, przedsięwzięciach i wydarzeniach z udziałem Policji, w ramach obsługi prasowej, poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i fotograficznych w trakcie ich trwania
 • Wykonuje i pozyskuje materiały fotograficzne, na potrzeby artykułów prasowych oraz materiałów promocyjnych
 • Opracowuje koncepcje, poszukuje tematów, pozyskuje i weryfikuje pod kątem wartości merytorycznej materiały źródłowe
 • Przygotowuje transkrypcję i audiodeskrypcję do materiałów publikowanych na portalu policyjnym i na policyjnych profilach w mediach społecznościowych
 • Przygotowuje wypowiedzi do podcastów „Gazety Policyjnej”


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopie certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Prześlij komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BKS/WPP/ZRC/SS/2  BKGP 9/21


̶   w formie papierowej za pośrednictwem poczty albo


̶   złóż osobiście w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie (pn.-pt. w godzinach 8.15 -16.15) albo


̶   poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 02.05.2021
Asystent/-ka (k/m) Działu Facility Management 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 03.05.2021
Rekruter (E2E) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 04.05.2021
Specjalista ds. pracy tymczasowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Złotoryja 02.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more