0

aplikacje

id #1975925 03.05.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Zespole-Redakcji „Gazety Policyjnej” Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje korekty językowej tekstów do miesięcznika „Gazeta Policyjna”, nanosi poprawki oraz adiustuje artykuły pod względem logicznym i językowym na wydrukowanych kolumnach po składzie komputerowym
 • Zbiera zamówienia na prenumeratę oraz zlecenia reklamowe do miesięcznika „Gazety Policyjnej”
 • Weryfikuje pod względem technicznym nadsyłane materiały reklamowe przeznaczone do publikacji
 • Przygotowuje transkrypcję i audiodeskrypcję do materiałów publikowanych na portalu policyjnym i na policyjnych profilach w mediach społecznościowych
 • Bierze udział w organizacji przedsięwzięć z zakresu promocji i komunikacji społecznej związanych z produkcją materiałów promocyjnych i organizacji imprez promujących Policję
 • Opracowuje materiały informacyjne oraz korespondencję okolicznościową dotyczącą przedsięwzięć z udziałem kierownictwa Policji i Biura Komunikacji Społecznej KGP
 • Opracowuje graficznie i przygotowuje do druku wydawnictwa specjalne (albumy okolicznościowe)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopie certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Prześlij komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BKS/WPP/ZRC/SS/1 BKGP 9/21


̶   w formie papierowej za pośrednictwem poczty albo


̶   złóż osobiście w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie (pn.-pt. w godzinach 8.15 -16.15) albo


̶   poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika
  w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Polkowice 02.05.2021
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 03.05.2021
Starszy specjalista ds. szkoleń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.05.2021
Asystent/-ka (k/m) Działu Facility Management 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lezhaisk 03.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more