0

aplikacje

id #1975924 03.05.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokumentację geodezyjną i kartograficzną
 • Przygotowuje sprawozdania dla Głównego Geodety Kraju
 • Rozpatruje odwołania wykonawców prac geodezyjnych od decyzji starostów
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności starostów, jako organów prowadzących ewidencje gruntów i budynków oraz państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Przeprowadza postępowanie przygotowawcze obejmujące naruszenia przepisów przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii


Warunki pracy

Praca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, bud. C, p. III, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne: ze stronami postępowań wyjaśniających i postępowań administracyjnych, z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto kontakt i współpraca z Głównym Geodetą Kraju  oraz ze Służbą Geodezyjną i Kartograficzną szczebla powiatowego i wojewódzkiego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • List motywacyjny podpisz odręcznie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku wymagającym stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 lub 2
 • Umiejętność obsługi informatycznych programów geodezyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łódź 15.05.2021
  Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska 1/2 etatu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Planista produkcji (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Krotoszyn 13.05.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Orzesze 14.05.2021
  Pracownik produkcji żelazostopów 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more