0

aplikacje

id #1975917 03.05.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi sekretariatu i obsługi kancelaryjnej w Referacie Obsługi Bezpośredniej oraz Wsparcia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu,
 • Prowadzi sekretariat naczelnika urzędu oraz jego zastępców,
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzie,
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej,
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej,
 • Gromadzi informacje zarządcze w zakresie funkcjonowania urzędu,
 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno – zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu mienia, ochrony przeciwpożarowej, składnicy akt lub archiwum,
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym trzykondygnacyjnym budynku biurowym (brak dźwigu osobowego).Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie podaj numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które składana jest oferta.


Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www.podkarpackie.kas.gov.pl) – podpisz
własnoręcznie, czytelnie - w przeciwnym razie Twoja oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.


Życiorys (CV), list motywacyjny podpisz własnoręcznie, czytelnie – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.


W przypadku złożenia przez Ciebie oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, Twoja oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.


Zwróć uwagę, że długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.


Jeżeli Twoja oferta spełni wymogi formalne zostaniesz poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.


Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www.podkarpackie.kas.gov.pl.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3.270 zł brutto (pracownikowi przysługuje również dodatek stażowy).


Dodatkowe

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 03.05.2021
Rekruter (E2E) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 03.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 03.05.2021
Rekruter ds. rekrutacji międzynarodowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more