0

aplikacje

id #1975916 03.05.2021

starszy kontroler rozliczeń

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy kontroler rozliczeń do spraw rachunkowości w Referacie Rachunkowości


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz wydaje postanowienia w tym zakresie,
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł,
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku,
 • Kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów,
 • Udziela odpowiedzi na zajęcia wierzytelności dokonywane przez sądowe organy egzekucyjne,
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu zwrotów podatków i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie,
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 4-kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie podaj numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które składana jest oferta.


Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www.podkarpackie.kas.gov.pl) – podpisz
własnoręcznie, czytelnie - w przeciwnym razie Twoja oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.


Życiorys (CV), list motywacyjny podpisz własnoręcznie, czytelnie – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.


W przypadku złożenia przez Ciebie oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, Twoja oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.


Zwróć uwagę, że długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.


Jeżeli Twoja oferta spełni wymogi formalne zostaniesz poinformowany telefonicznie lub drogą mailową o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.


Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www.podkarpackie.kas.gov.pl.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3.270 zł brutto (pracownikowi przysługuje również dodatek stażowy).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 633.


Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 01.05.2021
Starszy Specjalista ds. Zakupów / Zakupowiec, Kupiec 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
kontroler skarbowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 29.04.2021
Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 29.04.2021
kontroler skarbowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 02.05.2021
Specjalista ds. Logistyki i Obsługi Klienta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more