0

aplikacje

id #1972542 01.05.2021

Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Programowania Departament Inwestycji Wojskowych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

 

Główne obowiązki:

 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane (w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, itp.),
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wniosków o uzyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń, itp.),
 • monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej i/lub nadzór nad realizacją robót budowlanych (możliwa współpraca z podmiotami zagranicznymi),
 • kontrola przebiegu realizacji, sprawdzanie jakości, rozliczanie wykonanych robót budowlanych, znajomość rozwiązań technicznych i standardów BHP na budowie,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • sporządzanie meldunków, analiz oraz pism w zakresie właściwości Departamentu.
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 08.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 08.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 09.05.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 09.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more